Tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente Barendrecht 2023

Het doel is maatschappelijke organisaties met een pand (niet-woning) in Barendrecht, die directe (financiële) problemen ervaren door de stijgende energielasten en hun continuïteit en voortbestaan bedreigd zien worden te compenseren.

Verder heeft de regeling als doel maatschappelijke organisaties te stimuleren maatregelen te treffen om het eigen energiegebruik te verlagen of te verduurzamen. In de subsidieregeling is daarom opgenomen dat de aanvrager een gratis Oriënterend Adviesgesprek voor (verdere) verduurzaming zal aanvragen bij het Zakelijk Energieloket Barendrecht.

Vanwege de hoge energiekosten stelt de gemeente Barendrecht een steunpakket voor maatschappelijke organisaties beschikbaar. De subsidie is het verschil tussen het elektriciteits- en gastarief van peildatum 1 december 2021 en van peildatum 31 januari 2023, vermenigvuldigd met het energieverbruik in 2022. Van dit verschil wordt 85% gecompenseerd met een maximum van €7.500.

Aanvragen kan tot en met 31 december 2023 en er is maximaal € 250.000,00 beschikbaar. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Op deze pagina leest u hoe u de subsidie en het gratis Oriënterend Adviesgesprek kunt aanvragen.

Voorbereiding aanvraag:

Lees voordat u verder gaat eerst zorgvuldig onderstaande vragen en antwoorden

 • Het steunpakket richt zich op verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen met een pand in gemeente Barendrecht of die een locatie in gemeente Barendrecht huren en de energiekosten volledig doorbelast krijgen. Organisaties met een minimumverbruik van 5.000 kWh per jaar en/of 2.500 kubieke meter gas in 2022 komen in aanmerking voor de subsidie. Zie subsidieregeling voor alle voorwaarden.

 • Komt u in aanmerking voor de subsidie? Aanvragen kan tot en met 31 december 2023

  • Download het aanvraagformulier hier
  • Vul deze in en verzamel de overige te overleggen documenten *
  • en meld u dan hier aan en upload de gevraagde bijlagen.

  * Te overleggen documenten

  • Aanvraagformulier, volledig ingevuld en ondertekend
  • Tarievenoverzicht of factuur energieleverancier van peildatum 1 december 2021 en peildatum 31 januari 2023. Tarieven € ___per kWh €___per m3 waarmee u de berekening op het aanvraagformulier heeft uitgevoerd, a.u.b. met pen omcirkelen.
  • Bewijs van doorberekende (door uw organisatie betaalde) energiekosten over 2022
  • Verbruiksoverzicht over 2022. Verbruiksgetallen waarmee u het elektriciteits- en gasverbruik in de berekening op het aanvraagformulier heeft uitgevoerd, a.u.b. met pen omcirkelen. Tip of maak eventueel foto's van 12 x het maandverbruik in de app van uw energieleverancier.
  • Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar)
  • Bewijsstukken steun/subsidies van andere overheidsorganen voor stijgende energiekosten
  Subsidie aanvragen
  • U ontvangt een geautomatiseerde verzendbevestiging.
  • Wij nemen uw aanvraag in behandeling.
  • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
  • U krijgt binnen 10 tot 15 werkdagen antwoord van ons.
 • De verwachting is dat de hoge prijzen voorlopig niet omlaag zullen gaan. Zuinig omgaan met energie en verduurzamen is daarom nog belangrijker geworden.

  Om deze reden is in de subsidieregeling opgenomen dat de aanvrager een gratis “Oriënterend Adviesgesprek voor (verdere) verduurzaming” zal aanvragen met het Zakelijk Energieloket Gemeente Barendrecht. Met uw aanvraag voor de subsidie wordt ook uw aanvraag voor het Oriënterend Adviesgesprek ingediend.

  Het Energieloket zet zich in voor het verduurzamen van panden van ondernemers en maatschappelijke organisaties in Barendrecht. Onder meer vragen over het besparen op de hoge energiekosten en de aanpak daarvan kunnen aan dit energieloket worden gesteld.

 • Heeft u vragen over deze subsidie? Neem dan contact op met het Zakelijk Energieloket.

Subsidie aanvragen

Het Oriënterend Adviesgesprek voor (verdere) verduurzaming

Wat kunt u verwachten?

Het Oriënterend Adviesgesprek is een onderdeel van de subsidieregeling.

Wilt u uw kantoor of bedrijfsgebouw (verder) verduurzamen en minder energie verbruiken? Het Zakelijk Energieloket kan u daarbij goed op weg helpen! Een Oriënterend Adviesgesprek is dan een goed vertrekpunt en neemt maximaal een uur van uw tijd in beslag.

Uw behoeftes en welke duurzame maatregelen voor u interessant kunnen zijn, worden door een adviseur met u besproken. Wettelijke plichten en subsidiemogelijkheden op hoofdlijnen komen ook aan bod. Vervolgens kunt u een goede afweging maken over welke maatregelen voor u interessant zijn en op welk moment u deze zou willen uitvoeren. En of u deze zelfstandig gaat oppakken of dat u daarbij ook (deels) ontzorgd wil worden door het Energieloket.

Dit betreft een vrijblijvend gesprek op uw locatie en wordt u aangeboden door Gemeente Barendrecht. Met uw aanvraag voor de subsidie wordt ook uw aanvraag voor het Oriënterend Adviesgesprek ingediend en wordt contact met u opgenomen om de afspraak hiervoor in te plannen.